12. redna seja Državnega zbora - prenos

na sporedu: 22.10.2019 ob 09:00, SLO 3
  • Dnevni red seje: 16. Predlog zakona o Državnem zboru (ZDZ), druga obravnava 17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-F), druga obravnava 6. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-H), nujni postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (ZZdr-2A) skrajšani postopek 11. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB), tretja obravnava 13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1A), druga obravnava 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B), druga obravnava 15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-F), druga obravnava 19. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G), druga obravnava 20. Predlog zakona o ratifikaciji Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani (MAEEUAM) 27. Mandatno-volilne zadeve: a. Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniški mesti okrožne sodnice in okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju b. Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrožnih sodnic na Okrožnem sodišču v Ljubljani c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani č. Predlog sklepa o razrešitvi člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško d. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom e. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi
nazaj na spored