Atletika - ekipno EP - Bydgoszcz PL, ponovitev

na sporedu: 14.08.2019 ob 12:29, EUROSPORT